Termeni si condiții de abonare la newsletter

Termeni si condiții de abonare la newsletter

Newsletter-ul Sala Palatului (denumit in continuare SERVICIU sau NEWSLETTER) este un serviciu gratuit furnizat de către Sala Palatului (denumit in continuare FURNIZOR) clienților si vizitatorilor site-ului (denumiți in continuare UTILIZATOR sau ABONAT) www.salapalatului.ro (denumit in continuare SITE), căruia i se aplica următorii termeni si condiții.
Newsletter-ul reprezintă un mesaj electronic (email) livrat regulat de către furnizor, utilizatorilor abonați, care își dau acordul in mod expres si neechivoc, cu privire la termenii si condițiile expuse in prezentul regulament. Orice utilizator se poate abona la newsletter complet gratuit. Abonarea la newsletter se face prin completarea formularului de newsletter. Odată abonat, utilizatorul își dă acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la toate prevederile acestor termeni si condiții.
Termenul „utilizator” este folosit pentru toate persoanele fizice si/sau juridice care se abonează la newsletter-ul Sala Palatului, indiferent de motivul pentru care o fac.
Termenii „Regulament”, „Acord”, „Termeni si condiții” sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare.
Acești Termeni si Condiții sunt stocați de către Sala Palatului si sunt accesibili pe Site, in limba română. Termenii si condițiile acestui serviciu de newsletter pot fi schimbați in orice moment de către proprietar sau administrator, prin actualizarea lor pe site-ul www.salapalatului.ro.
Administratorul își rezerva dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă regulamentul de utilizare sau legislația in vigoare.

Înregistrare

Pentru a beneficia de acest serviciu gratuit este necesar sa va abonați la newsletter. Pentru abonare la newsletter trebuie sa furnizați datele personale cerute în formularul de abonare. Datele personale necesare sunt: nume, prenume si adresa de email. Adițional pot fi cerute date suplimentare, cu condiția ca utilizatorul sa-si dea acordul in mod expres si neechivoc. Este obligatoriu ca datele introduse in formular sa fie reale. Nu este permisa introducerea datelor false precum si introducerea de date care nu vă aparțin. Furnizorul își rezerva dreptul de a refuza fără o notificare in prealabil abonarea la newsletter daca se observa ca datele introduse in formular nu sunt reale sau nu va aparțin.

Conditii de utilizare

Utilizatorul trebuie sa se asigure ca newsletter-ele trimise de către furnizor ajung la destinație (sunt livrate in Inbox). In cazul in care emailurile trimise de către furnizor ajung in dosarul (folder-ul) de Spam / Junk / Bulk / Trash(automat) sau sunt marcate ca fiind Spam de către softul folosit (clientul de email), utilizatorul trebuie sa apese pe Not Spam / Not Junk.
După abonare nu este permisa raportarea ca SPAM / Abuz a vreunui newsletter trimis de furnizor. Furnizorul respecta dreptul la intimitate al utilizatorului iar in cazul in care utilizatorul nu dorește sa mai primească newsletter-ele trimise de furnizor, este suficient sa se dezaboneze. Dezabonarea este efectuată imediat, iar utilizatorul nu va mai primi newsletteruri ulterioare decât daca se reabonează.

Date cu caracter personal

Completând formularul de abonare la newsletter, ca utilizator, vă dați acordul in mod expres si neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de furnizor.

Datele personale completate in formular vor fi folosite in conformitate cu politica de confidențialitate si nu vor fi făcute publice niciunei terțe parți fără acordul dumneavoastră.

Responsabilitate

Furnizorul nu oferă nicio garanție ca serviciul va funcționa fără întreruperi sau fără erori, ca defecțiunile vor fi remediate sau ca materialele furnizate prin email sunt corecte, exacte si/sau de încredere. Totodată furnizorul nu garantează ca probleme de securitate sau erorile umane si/sau ale softului pot fi preîntâmpinate in totalitate.
Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului. Răspunderea folosirii serviciului revine in totalitate utilizatorului.
Fiecare newsletter trimis de către furnizor va conține instrucțiuni clare de dezabonare instant (one click).

Încetarea furnizării serviciului

Oricare dintre părți are dreptul de a înceta furnizarea, respectiv accesul la serviciul de newsletter, oricând, fără invocarea vreunui motiv si fără notificare prealabila.
Sala Palatului își rezervă dreptul de a înceta imediat furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, in cazul in care acesta a încălcat condițiile menționate mai sus.

Legea aplicabila. Rezolvarea litigiilor

Acești Termeni si Condiții Generale sunt guvernați de legea română. Orice neînțelegere in legătura cu executarea acestor Termeni si Condiții Generale va fi rezolvata pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Date de Contact

Pentru orice întrebare privind serviciul furnizat ne puteți contacta pe adresa de e-mail: office@salapalatului.ro.

Clauze finale

Furnizorul poate colabora cu terți pentru a va putea oferi in condiții optime serviciul gratuit.
Acești termeni si condiții pot fi modificați ulterior, la orice dată de către Sala Palatului, fără a fi necesara o notificare prealabila. Atunci când se operează aceste modificări, Sala Palatului va pune la dispoziție o noua versiune a Termenilor si Condițiilor Generale pe Site. Utilizatorul este obligat sa verifice periodic acești termeni si condiții, iar in cazul in care nu mai este de acord, trebuie sa nu mai folosească serviciul de Newsletter.

Recent Posts

    Recent Comments

    Niciun comentariu de arătat.